ΣΙΟΒΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Εταιρικά στοιχεία

Επωνυμία : ΣΙΟΒΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δραστηριότητες : 41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΑΝΕΡΓΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ( ΩΣ          ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ, 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ

Α.φ.μ. : 801046689

E:mail : info@dams.gr

 

Ισολογισμοί

Χρημ/κές Καταστάσεις 2017

 

Δημοσιεύσεις

Στοιχεία Εταιρίας

Στοιχεία Εκπροσώπων

Στοιχεία επιχείρησης
Ημ/νία Έναρξης 11/10/2018
Κατάσταση επιχείρησης Ενεργή
Κατηγορία βιβλίων Γ
Λήξη διαχειριστικής περιόδου 31/12/20
Υπαγωγή Φ.Π.Α. ΝΑΙ
Καθεστώς Φ.Π.Α. ΚΑΝΟΝΙΚΟ
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δραστηριότητες  Επιχείρησης
Κωδικός Δραστηριότητα Είδος Ημ/νία έναρξης Ημ/νία διακοπής
Κύρια
41202002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΑΝΕΡΓΕΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ( ΩΣ          ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ, 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΦΜ 801046689
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΕΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΙΚΕ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 374607
ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10/04/20
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 60.000€